DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI THÁNG/QUÝ/ NĂM

đăng ký kinh doanh

1. Lập chứng từ và lập sổ sách kế toán: – Dịch vụ kế toán Hàng tháng/Quý Nhận hoá đơn/chứng từ (bản photo hoặc scan,,,) – Phân loại, đánh giá, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc; – Tiếp theo, Lập sổ sách theo quy định của Bộ tài chính; – […]