DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

giấy ĐKKD

1. GIẢI THỂ CÔNG TY – CHI NHÁNH –VPĐD

Dịch vụ giải thể công ty An Phú Luật hỗ trợ Mọi thủ tục dịch vụ chúng tôi sẽ soạn thảo cho quý khách. Thay mặt quý khách làm việc, giải trình với cơ quan thuế về nghĩa vụ thuế trước khi giải thể.

Quý khách cung cấp các thông tin về các khoản nợ phải thu; phải trả, các khoản phải trả người lao động nếu có. Danh sách người lao động tham gia Bảo hiểm; nghỉ việc trong thời gian giải thể.

Dịch vụ giải thể công ty Hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế, Bảo hiểm xã hội, y tế,,,

2. THỦ TỤC GIẢI THỂ BAO GỒM

Thông qua quyết định giải thể của HĐTV hoặc HĐQT công ty hoặc chủ sở hữu đối với công ty TNHH MTV

Thông báo công khai quyết định giải thể cho các chủ nợ và người lao động biết về các khoản nợ và phương án giải quyết các khoản nợ nếu có

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc; bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể; và hợp đồng lao động đã ký kết;

Nợ thuế, các khoản nợ nhà nước.

Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp; phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng; kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

3. Nộp hồ sơ giải thể

Liên hệ: 0937292168 – 0961228260

Zalo: 0937292168

Mail: ketoanhiephoa2017@gmail.com