DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI THÁNG/QUÝ/ NĂM

đăng ký kinh doanh

1. Lập chứng từ và lập sổ sách kế toán:

– Dịch vụ kế toán Hàng tháng/Quý Nhận hoá đơn/chứng từ (bản photo hoặc scan,,,)

– Phân loại, đánh giá, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc;

– Tiếp theo, Lập sổ sách theo quy định của Bộ tài chính;

– Lưu giữ hồ sơ hoàn chỉnh cho cty. In sổ sách cuối năm.

2. Dịch vụ kế toán khai báo cáo thuế giá trị gia tăng:

– Dịch vụ kế toán Tư vấn khách hàng hóa đơn bán ra, mua vào theo đúng quy định;

– Kê khai thuế GTGT hàng tháng/quý cho công ty;

– Lập, Nộp thuế giá trị gia tăng cho công ty nếu phát sinh;

– Làm thủ tục đăng ký mua hoá đơn GTGT cho công ty;

– Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/quý của công ty.

3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp nếu có:

– Lập báo cáo thuế TNDN hàng quý cho cty nếu có phát sinh;

– Nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý công ty khi phát sinh

– Lập BCTC cuối năm cho công ty;

– Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN cho doanh nghiệp;

– Kiểm tra hoá đơn chứng từ, cân đối số liệu kế toán cho cty;

– Hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ cho công ty;

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng năm của công ty.

–  Lập Quyết toán báo cáo Thuế Thu nhập cá nhân nếu công ty chi lương.

dich vu ke toan thue
Dịch vụ kế toán

4. Lập Báo cáo Tài chính và quyết toán thuế cuối năm:

– Trực tiếp nộp hồ sơ và các loại báo cáo cho công ty

– Giải trình với Cơ quan thuế, cơ quan thống kê khi có yêu cầu

– Thông báo Phát hành hóa đơn cho công ty sử dụng

– Tư vấn đăng ký lao động và bảo hiểm cho công ty theo yêu cầu

Tư vấn các thủ tục về thuế, kế toán và hóa đơn chứng từ thường xuyên

– Tư vấn giảm thiểu mức thuế phải nộp và các rủi ro về thuế

– Cập nhật văn bản mới và thông báo cho công ty khi cần.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO

Số lượng hóa đơn ps

Phí Dịch vụ (VND/tháng)

Thương mại –DV

Sản Xuất

Xây Dựng

Không phát sinh

300.000

 300.000

 300.000

Từ 1 đến 10 hóa đơn

700.000

800.000

900.000

Từ 11 đến 20 hóa đơn

1.000.000

1.000.000

1.200.000

Từ 21 đến 30 hóa đơn

1.200.000

1.300.000

1.500.000

Từ 31 đến 40 hóa đơn

1.500.000

1.700.000

1.900.000

Từ 41 đến 50 hóa đơn

1.700.000

2.000.000

2.300.000

Trên 50 hóa đơn

Thỏa thuận

 Thỏa thuận

 Thỏa thuận

One thought on “DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI THÁNG/QUÝ/ NĂM

  1. Pingback: tư vấn thành lập doanh nghiệp - 250.000 đồng

Comments are closed.