liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

1. liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp Cơ quan đăng ký kinh […]

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI THÁNG/QUÝ/ NĂM

đăng ký kinh doanh

1. Lập chứng từ và lập sổ sách kế toán: – dịch vụ kế toán trọn gói Hàng tháng/Quý Nhận hoá đơn/chứng từ (bản photo hoặc scan,,,) – Phân loại, đánh giá, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc; – Tiếp theo, Lập sổ sách theo quy định của Bộ tài […]