TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

DNTN hay CTy TNHH

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty tnhh là gì ? khi nào cần sự tư vấn và những đối tượng nào cần sự tư vấn hồ sơ thành lập công ty?

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH- (đăng ký doanh nghiệp)

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

Thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

Thành lập công ty tnhh có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty tnhh

Số lượng người đại diện pháp luật có thể nhiều hơn 1 người tùy lựa chọn của công nếu thấy cần thiết khi Thành lập công ty tnhh

Số lượng và hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định có thể có nhiều con dấu để sử dụng cho phù hợp điều kiện công ty khi đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH -đăng ký doanh nghiệp

 • Chứng minh nhân dân, hộ chiếu sao y của từng thành viên còn thời hạn theo quy định
 • Đề nghị Đăng ký Doanh nghiệp
 • Soạn điều lệ công ty
 • lập danh sách thành viên
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương đối với thành viên là tổ chức khác

Lệ phí thủ tục khác liên quan đến Tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH

 • Lệ Phí môn bài: vốn < 10 tỷ đóng 2 triệu/năm : > 10 tỷ đóng 3 triệu /năm
 • Dùng chữ ký số khai và nộp thuế
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP
 • Khai báo hình thức kế toán áp dụng với cơ quan thuế
 • Nếu muốn nhanh và chính xác thì liên hệ dịch vụ để bảo đảm thành lập nhanh và được tư vấn về pháp lý và quản lý

Chi tiết giá và thủ tục xem tại đây

THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 122/2020-NĐ-CP

Thực hiện đăng ký theo quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

A. Đăng ký hình thức sử dụng hoá đơn

Sử dụng hoá đơn đặt in

Sử dụng hoá đơn tự in

Sử dụng hoá đơn điện tử

Hoá đơn mua của cơ quan thuế

B. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội:

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

Đóng Hàng tháng

Đóng 03 tháng một lần

Đóng 06 tháng một lần

Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

CÁC LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Địa chỉ trụ sở chính phải đầy đủ theo 4 cấp

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Địa điểm thuộc sở hữu hợp pháp ( của mình, đi thuê, mượn,,,)

Điện thoại: cần phải đăng ký số điện thoại    Email (nếu có): …..

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ;

ĐT: 0961228260 –  ZALO: 0937292168

Mail: ketoanhiephoa2017@gmail.com

Website: anphuluat.com

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 TV

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH ở TPHCM

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH ở Bình Dương