BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

giá trên chưa bao gồm chữ ký số điện tử; giá chữ ký số sử dụng 1 năm: 1.200.000 đồng, sử dụng 3 năm 1.500.000 đồng