Dịch Vụ Tư Vấn Thành Lập Công Ty

An Phú Luật tư vấn thành lập các loại hình công ty như:

Thành Lập Công Ty TNHH

Thành lập công ty TNHH bao gồm loại hình 1 thành viên và 2 thành viên trở lên, thành viên là cá nhân hoặc tổ chức tham gia góp vốn thành lập: mỗi loại hình có ưu nhược điểm khách nhau. chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ

Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần bao gồm những dịch vụ thành lập công ty có từ 3 cổ đông trở lên tham gia góp vốn thành lập, công ty CP không giới hạn số cổ đông tham gia, Công ty cổ phần được phát hành trái phiếu, cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán khi có đủ điều kiện.

Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

Là loại hình do cá nhân làm chủ và phải chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp; Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp, không được góp vốn hay mua cổ phần của các loại hình doanh nghiệp khác

Thành Lập Chi Nhánh – Văn Phòng Đại Diện

Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Đăng ký nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Công Ty Thương Mại – Sản Xuất Đồ Dùng Nội Thất

Thành lập công ty sản xuất đồ dùng nội thất cho gia đình, trường học, cơ quan hành chính, Gia công sản xuất đồ gỗ xuất khẩu