THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐKKD

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là việc rất bình thường đối với mỗi công ty nhằm phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại khi có những sự thay đổi, bổ sung hoặc mở rộng, thu hẹp công ty…. bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – tên công ty
– Địa chỉ trụ sở chính
Ngành nghề kinh doanh
– Người đại diện theo pháp luật
– Thông tin trên giấy CNĐKKD

– Địa chỉ trụ sở chính
– Ngành nghề kinh doanh
– Người đại diện theo pháp luật
– Thông tin trên giấy CNĐKKD

– thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về; thành viên, cổ đông sáng lập 
– thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về tăng, giảm vốn điều lệ công ty
– Chuyển đổi :
  DNTN => Công ty TNHH
  Công ty TNHH 1TV => Công ty TNHH 2TV
  Công ty TNHH 2TV=>Công ty TNHH 1TV
  Công ty TNHH => Công ty Cổ phẩn
  Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH 1TV

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 2. Danh sách thành viên (mẫu quy định);

 3. Điều lệ theo mẫu hoặc tự soạn theo yêu cầu;

 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên là cá nhân;

4.2 Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên là tổ chức;

 1. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán;

 2. Danh sách người lao động hiện có;

 3. Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

 4. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

 5. Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

 6. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;

 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

Xem thêm thông tin từ An Phú Luật

Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Kinh Doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh