Đăng Ký Hộ Kinh Doanh

Hộ Kinh Doanh là gì?

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là loại hình kinh doanh đơn giản nhất trong các loại hình doanh nghiệp kinh doanh; nó là loại hình kinh tế do cá nhân hay gia đình là chủ thể; hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân; cá nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của mình ; hộ kinh doanh không có con dấu; không được phát hành chứng khoán hay các trái phiếu; cổ phiếu.

Những ai được đăng ký hộ kinh doanh?

Theo quy định trước đây thì mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ trách nhiệm; năng lực hành vi dân sự thì được đăng ký kinh doanh.

Hiện nay căn cứ theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP; quy định hộ kinh doanh do các đối tượng sau được thành lập:

+ Đăng ký hộ kinh doanh do Một cá nhân thành lập.

+ Các thành viên hộ gia đình thành lập.

Như vậy; theo quy định thì “nhóm cá nhân người Việt Nam” không còn được thành lập hộ kinh doanh.

Ngoài ra các đối tượng không cần phải đăng ký doanh doanh là: Những người kinh doanh thời vụ.

Đăng Ký Hộ Kinh Doanh
Đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh được mở bao nhiêu địa điểm?

Hộ kinh doanh có thể kinh doanh tại nhiều địa điểm; nhiều địa phương khác nhau; Cụ thể, khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm; nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế; cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.”

Như vậy; so với Nghị định 78/2015/NĐ-CP; ấn định hộ kinh doanh chỉ có duy nhất một địa điểm kinh doanh trừ hộ kinh doanh buôn chuyến; kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đăng ký thì quy định mới đã giúp việc mở rộng kinh doanh đối với hộ kinh doanh dễ dàng hơn; được mở rộng phạm vi hoạt động hơn trước đây và nó cũng mang đến một thị trướng rộng lớn hơn cho các hộ kinh doanh.

Thời gian đăng ký thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Khi có thay đổi về nội dung đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thì phải đăng ký thay đổi trong vòng 10 ngày; Sau khi thông báo thay đổi thì hộ kinh doanh được cấp GCN kinh doanh mới thể hiện nội dung thay đổi.

Trước đây; trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp GCN đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh; cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện/Thị xã nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

– Căn cứ theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã rút ngắn thời hạn chỉ còn 03 ngày làm việc cho Đăng ký hộ kinh doanh

– Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành công ty tnhh 1 tv hay tnhh 2 tv trở lên với những trường hợp này công ty mới được miễn thuế môn bài trong 3 năm

Hộ kinh doanh có được tạm ngừng kinh doanh hay không?

Tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP trước đây quy định; hộ kinh doanh chỉ được tạm ngừng kinh doanh; không quá 1 năm và gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện/thị xã nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày; trước khi tạm ngừng kinh doanh. Như vậy muốn tạm ngưng dài hơn thì sẽ không được chấp nhận.

Tuy nhiên hiện tại căn cứ theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP không còn quy định về giới hạn thời gian tạm ngừng kinh doanh; nhưng hộ kinh doanh phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đã đăng ký ít nhất 03 ngày truớc khi tạm ngừng kinh doanh. Có nghĩa là theo quy định hiện nay hộ kinh doanh được tạm ngưng vô thời hạn.

Hộ kinh doanh được ủy quyền thủ tục Đăng ký kinh doanh?

Theo các văn bản pháp luật trước không có quy định về việc uỷ quyền thực hiện đăng ký hộ kinh doanh; tạm ngừng kinh doanh.

Hiện nay theo khoản 4 Điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định rõ: Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức; cá nhân khác thực hiện thủ tục thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 12 Nghị định này. Như vậy hiện nay đã quy định rõ việc hộ kinh doanh được uỷ quyền cho người khác; làm các thủ tục về đăng ký thành lập kinh doanh cá thể giống như Doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cần những gì?

– Trường hợp cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh (là chủ hộ).

– Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanhCá nhân thành lập hộ kinh doanh; người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

(trường hợp các thành viên uỷ quyền thì phải có bản sao biên bản họp các thành viên hộ gia đình).

– Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người đại diện làm chủ hộ kinh doanh.

– Giấy uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện nếu không đi nộp trực tiếp.

+ Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh thì phải đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh, (mã số thuế do cơ quan quản lý thuế cấp).

Đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện?

Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện; phải đủ điều kiện mới được phép kinh doanh ví dụ:

  • Kinh doanh ngành nghề cầm đồ
  • Kinh doanh, chế tác vàng bạc, đá quý
  • Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, masssage
  • Hành nghề Luật sư, hành nghề công chứng
  • Đại ký bảo hiểm
  • Kinh doanh sổ số ,,,

Với ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải có;

  • Giấy phép Đăng ký hộ kinh doanh;
  • Giấy chứng nhận;
  • Chứng chỉ; Bằng cấp
  • Văn bản xác nhận, chấp thuận;

Đăng ký hộ kinh doanh có được sử dụng hoá đơn điện tử hay không?

Nghị định 123/2020/NĐ-CP Cụ thể; hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022 trong các trường hợp sau:

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hoá đơn điện tử;

– Đăng ký hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn; thì cơ quan thuế cấp lẻ hoá đơn điện tử theo từng lần phát sinh;

– Hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hoá đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Riêng trường hợp hộ; cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định;123/2020/NĐ-CP không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử; không có hạ tầng công nghệ thông tin; không có hệ thống phần mềm kế toán; không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng; đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01/7/2022 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước ngày 01/7/2022; hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hoá đơn.

Như vậy tất cả các hộ kinh doanh tới đây sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử.

Liên hệ khi có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh ở đâu

Khi cần quý khác hãy liên hệ để tư vấn An Phú Luật hỗ trợ đăng ký kinh doanh một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất cho quý khách.

0961.228.260 – 0937.292.168