liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

1. liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước

liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp và nội dung khai trình việc sử dụng lao động, kê khai phương thức đóng bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Liên Thông Dịch Vụ Công
liên thông thủ tục đăng ký

2. liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm xã hội

Sau khi cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp; chi nhánh; văn phòng đại diện; cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và thông tin về tổng số lao động dự kiến, ngành, nghề kinh doanh, phương thức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Khi có sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; chi nhánh; văn phòng đại diện; cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; văn phòng đại diện cho cơ quan bảo hiểm xã hội – thủ tục được liên thông thủ tục đăng ký

3. liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước về lao động

Cơ quan đăng ký kinh doanh liên thông thủ tục đăng ký chia sẻ thông tin về tên; mã số, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện; ngành; nghề kinh doanh chính và tổng số lao động dự kiến của doanh nghiệp; chi nhánh; văn phòng đại diện được thành lập trên địa bàn cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

4. liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong đăng ký sử dụng hóa đơn

Cơ quan thuế chia sẻ thông tin về mã số doanh nghiệp; mã số chi nhánh; văn phòng đại diện; phân cấp cơ quan thuế quản lý trực tiếp được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin đăng ký thuế cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Trên cơ sở thông tin do cơ quan thuế phản hồi; cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; văn phòng đại diện và Thông báo về cơ quan thuế quản lý cho doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện.

Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.

5. liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ thông tin về tình hình thay đổi và tăng; giảm lao động của doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia – liên thông thủ tục đăng ký

Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020

2 thoughts on “liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.