Hướng Dẫn Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Năm 2023

Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Vàng Bạc 2021

Vàng bạc, đá quý là loại hàng hóa có giá trị và có nhu cầu khá lớn, được sử dụng để tích trữ hoặc làm đồ trang sức. Ngành này còn đóng góp rất lớn trong GDP hàng năm của nước ta. Vì vậy, lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý được nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Muốn đăng ký giấy phép kinh doanh vàng bạc, đá quý, các cá nhân, tổ chức cần tìm hiểu một cách kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Hiểu được những khó khăn ấy, An Phú Luật sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về đăng ký giấy phép kinh doanh vàng bạc, đá quý trong bài viết dưới đây!

Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý
Đăng ký giấy phép kinh doanh vàng bạc, đá quý

Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Cần Đáp Ứng Những Điều Kiện Gì?

A. Điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức; được ngân hàng nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 2. Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. 

Doanh nghiệp đăng ký giấy phép kinh doanh vàng bạc, đá quý cần chú ý!

B. Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

 1. Thực hiện đóng mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm; công bố tiêu chuẩn áp dụng; khối lượng của sản phẩm theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng; và khối lượng sản phẩm đã công bố do doanh nghiệp sản xuất.
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm do doanh nghiệp thuê gia công.
 3. Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ.
 4. Có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
 5. Bảo đảm duy trì các điều kiện quy định theo pháp luật.
 6. Tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan khi đăng ký kinh doanh vàng bạc, đá quý

C. Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. Là doanh nghiệp được đăng ký giấy phép kinh doanh; có đăng ký ngành nghề mua; bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy đăng ký doanh nghiệp.
 2. Có địa điểm cụ thể; có cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua; bán vàng trang sức.

D. Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng

 1. Doanh nghiệp được NHNN xem xét cấp giấy phép kinh doanh mua; bán vàng miếng khi có đủ các điều kiện sau:
 2. Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 3. Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.
 4. Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng miếng từ 2 năm trở lên.
 5. Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên; trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).
 6. Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Tổ chức tín dụng được NHNN xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên.

b) Có đăng ký giấy phép kinh doanh vàng.

Căn cứ văn bản pháp luật khi đăng ký giấy phép kinh doanh vàng bạc, đá quý

– Điều 5, 6 Nghị định 24/2012/NĐ-CP

– Điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP

– Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP

Xem thêm: Đăng ký kinh doanh tại An Phú Luật

Hướng Dẫn Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý

Để được đăng ký giấy phép kinh doanh vàng bạc, đá quý; doanh nghiệp cần gửi đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh vàng bạc, đá quý đến Ngân hàng nhà nước trực thuộc tỉnh, thành phố, khu vực.

Sau khi nhận được đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vàng bạc; đá quý; Giám đốc Ngân hàng nhà nước trực thuộc tỉnh, thành phố, khu vực sẽ xem xét các thủ tục, điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý: Chỉ được mua, bán, sửa chữa, làm mới các mặt hàng tư trang bằng vàng, bạc, đá quý trong nước; không được buôn bán vàng miếng và mua bán vàng trực tiếp với nước ngoài.

Hướng Dẫn Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Vàng Bạc 2022
Hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh vàng bạc, đá quý năm 2023

Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH kinh doanh vàng bạc đá quý bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý theo mẫu quy định;
 2. Dự thảo điều lệ công ty kinh doanh vàng bạc đá quý có chữ ký của các thành viên (Công ty TNHH); các cổ đông sáng lập (Công ty cổ phần) và người đại diện pháp luật cho công ty;
 3. Danh sách các thành viên hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương đối với người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với người đầu tư nước ngoài (nếu có)

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc đá quý bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý theo mẫu quy định;
 2. Bản sao hợp lệ các tờ cá nhân như: chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Nơi giải quyết hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư trực thuộc tỉnh; thành phố nơi công ty kinh doanh vàng, bạc đá quý đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh vàng, bạc, đá quý hợp lệ.

Lưu ý: Nếu hồ sơ đăng ký kinh doanh vàng bạc, đá quý mà bạn chuẩn bị sai sót hoặc cần bổ sung; Phòng Đăng ký giấy phép kinh doanh sẽ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký kinh doanh vàng; bạc lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Thủ Tục Sau Khi Có Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Vàng Bạc

Kê khai thuế bài (thực hiện trên hệ thộng thuế điện tử)

Xin phép ngân hàng nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh vàng bạc đá quý trang sức

Đăng ký sử dụng hoá đơn (Hoá đơn đặt in, tự in, hoá đơn điện tử)

Thông báo phát hành sử dụng hoá đơn và chờ cơ quan thuế duyệt

Trên đây là hướng dẫn chi tiết của An Phú Luật về xin cấp phép đăng ký giấy phép kinh doanh vàng bạc, đá quý. Nếu Quý khách hàng còn thắc mắc hay có nhu cầu về dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói.

Liên hệ dịch vụ thành lập công ty An Phú Luật

 Hotline:
 0937.292.168 – 0961.228.260
 Address:
 331/1 An Phú 01, P. An Phú, TP. Thuận An, T. Bình Dương
 Address 2:
 220/5 Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
 Mail:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.