Thành lập cty tnhh 2 thành viên trở lên– Điều kiện cần và đủ

Công Ty Tnhh 2 Thành Viên

Xu hướng hiện nay việc thành lập công ty có rất nhiều loại hình doanh nghiệp, mỗi loại hình doanh nghiệp có ưu nhược điểm khác nhau và tổ chức quản lý khác nhau; loại hình phổ biến hiện nay phải kể đến là Cty tnhh 2 thành viên trở lên Tư vấn An Phú Luật sẽ liệt lê một số điều kiện và phương thức thành lập loại hình công ty này như thế nào nhé, hãy đọc các tiêu thức dưới đây

cty tnhh 2 thành viên trở lên là gì ?

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020 được hiểu như sau:

Cty tnhh 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 thành viên đến 50 thành viên là tổ chức hoặc  cá nhân. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp khi thành lập.

Cty tnhh 2 thành viên trở lên trở lên không được phát hành cổ phần; trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Cty tnhh 2 thành viên trở lên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Cty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên Trở Lên
Cty tnhh 2 thành viên trở lên trở lên

Cơ cấu quản lý cty tnhh 2 thành viên trở lên

Cty tnhh 2 thành viên trở lên có Hội đồng thành viên. Chủ tịch Hội đồng thành viên. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc tuỳ theo nhu cầu quản lý mà đặt tên các chức danh trên.

Cty tnhh 2 thành viên trở lên phải có ít nhất một người đại diện pháp luật hoặc nhiều hơn một người đại diện. Người đại diện pháp luật không nhất thiết là phải thành viên góp vốn; nếu điều lệ không quy định thì Chủ tịch HĐTV là người đại diện pháp luật của công ty.

Hội đồng thành viên Cty tnhh 2 thành viên trở lên:

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty; gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và có thể là người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức góp vốn. Điều lệ công ty có quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm công ty phải họp HĐTV một lần.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

HĐTV Quyết định chiến lược và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

Quyết định tăng hay giảm vốn điều lệ; ngoài ra còn quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Quyết định mọi vấn đầ liên quan như dự án đầu tư phát triển của công ty; các giải pháp phát triển thị trường, khách hàng, tiếp thị hay chuyển giao công nghệ;

Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ; 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty; hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

Hội đồng thành viên quyết định những gì?

Quyết định việc Bầu, miễn, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm; miễn, bãi nhiệm; ký và chấm dứt hợp đồng hoặc sa thải đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và người quản lý khác; quy định tại Điều lệ công ty;

Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán  và người quản lý khác căn cứ theo quy định trong Điều lệ công ty

Quyết định sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý Cty tnhh 2 thành viên trở lên trở lên cho phù hợp

Quyết định thành lập công ty con; lập chi nhánh; mở văn phòng đại diện;

Sửa đổi, bổ sung các điều khoản Điều lệ công ty;

Quyết định tổ chức lại công ty theo hướng thị trường hoặc sự thoả thuận cảu các thành viên công ty;

Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty nếu thấy cần thiết.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty tnhh 2 thành viên trở lên:

Cty tnhh 2 thành viên trở lên có Chủ tịch HĐTV được bầu từ HĐTV; Chủ tịch HĐTV có quyền lợi và nghiã vụ như sau;

Chủ tịch Chuẩn bị, kế hoạch phương hướng hoạt động của Hội đồng thành viên theo từng thời ký cụ thể;

Chuẩn bị chương trình; nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên trước khi họp hoặc để lấy ý kiến các thành viên thông qua ý kiến đóng góp, biểu quyết;

Triệu tập các thành viên họp, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp HĐTV hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên.

Giám sát hoặc kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đã ban hành;

Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết; quyết định của Hội đồng thành viên sau khi có Biên bản họp HĐTV.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐTV do Điều lệ công ty quy định nhưng không quá 05 năm; và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

Quy định về vốn cty tnhh 2 thành viên

Theo Pháp luật hiện hành thì vốn của cty tnhh 2 thành viên trở lên là do các thành viên thoả thuận đóng góp; trừ trường hợp kinh doanh những ngành nghề có điều kiện bắt buộc phải có vốn pháp định;

Có thể tăng hoặc giảm vốn góp từ các thành viên, tiếp nhận thành viên mới tăng vốn điều lệ,,,

Quy trình thành lập cty tnhh 2 thành viên

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đề nghị thành lập công ty; soạn điều lệ công ty và các giấy tờ cần thiết.

Bước 2: Tư vấn An Phú Luật sẽ chịu trách nhiệm nộp hồ sơ cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp uỷ quyền nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư mà công ty đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 – 05 ngày công ty bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu cần phải bổ sung sửa chữa thì chỉnh sửa nộp lại và chờ kết quả

Bước 3: Đăng công bố thành lập công ty lên hệ thống thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày

Bước 4: Khắc dấu tròn cho doanh nghiệp (có thể sử dụng một hoặc nhiều hơn một con dấu; hình thức dấu do doanh nghiệp lựa chọn

Bước 5: Đăng ký mua chữ ký số ( thời hạn sử dụng 1 năm 2 năm hoặc 3-4 năm tuỳ theo doanh nghiệp lựa chọn; thường là dùng loại 3 năm giá sẽ tiết kiệm hơn loại 1 năm sử dụng)

Bước 6: Đăng ký Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng cho công ty

Bước 7: Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp. An Phú Luật sẽ tiến hành khai thuế ban đầu;  phát hành hóa đơn điện tử, đăng ký phát hành hóa đơn và hồ sơ xin sử dụng hóa đơn cho công ty bạn.

Chi phí thành lập cty tnhh 2 thành viên

Hiểu được tâm lý của các phân khúc khách hàng trên thị trường, chúng tôi tạo ra các gói giá để cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Các gói thành lập Cty tnhh 2 thành viên trở lên trở lên tại An Phú Luật bao gồm:

  1. Gói đơn giản có giá là 1.200.000 đồng (Bao gồm: Tư vấn về các thủ tục trước khi thành lập công ty. Soạn thảo hồ sơ đăng ký; Giấy phép kinh doanh; con dấu tròn. Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia)
  2. Gói cơ bản có giá là 2.300.000 đồng (Bao gồm: Gói tối thiểu + Hồ sơ nội bộ công ty, điều lệ công ty,Tài khoản ngân hàng, lập tờ khai thuế môn bài, đăng ký nộp thuế điện tử, đăng ký chữ ký số, hồ sơ xin sử dụng hóa đơn, đăng ký phát hành hóa đơn, tham vấn về kế toán và thuế).
  3. Gói hoàn chỉnh có giá từ 3.300.000 đồng

(Bao gồm đầy đủ các việc cần làm khi thành lập doanh nghiệp). Ngoài ra quý khách còn phải mua chữ ký số với giá chữ ký số an phú luật cung cấp hiện nay rất rẻ chỉ với; 1.200.000-1.500.000 đồng có thời hạn sử dụng từ 1-3 năm

Và chi phí mua hoá đơn điện tử ( gói 300 -500 hoá đơn từ 300.000-500.000 đồng và phí khởi tạo phần mềm xuất hoá đơn 1 lần khoảng 500.000 -1.000.000 đồng tuỳ thuộc nhà cung cấp)

Dịch vụ thành lập Cty tnhh của An Phú Luật  tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương của An Phú Luật tự tin là dịch vụ uy tín, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý khách hàng có thắc mắc hay có nhu cầu về dịch vụ thành lập Cty tnhh 2 thành viên trở lên trở lên của An Phú Luật, vui lòng liên hệ qua: 

  • Hotline: 0937.292.168 – 0961.228.260
  • Mail:  ketoanhiephoa2017@gmail.com
  • Website: anphuluat.com

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY

Dịch vụ thành lập công ty An Phú Luật

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI THÁNG/QUÝ/ NĂM

Thủ tục thành lập cty kinh doanh mỹ phẩm chuẩn nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.